Till navigation Till innehåll (s)
Edsviken

Miljö och klimat i Sollentuna

Sollentuna har satt ett tufft mål för kommunens miljöarbete; att vara den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Det betyder förstås att alla kommunala verksamheter miljöanpassas, men också att vi gör mycket för att du som bor här ska kunna leva så klimatsmart som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt!

Miljö och klimat är en prioriterad fråga i Sollentuna kommun. Det finns flera styrdokument som hjälper oss att arbeta på rätt sätt inom alla verksamheter; för att minska kommunala verksamheters påverkan på miljön och för att underlätta för invånare och företag i kommunen att leva och verka på ett sätt som är hållbart för miljön. 

Kommunen ska inte tära på jordens resurser

Klimatpolicyn beskriver hur kommunen ska göra för att inte påverka jordens temperaturhöjning mer än 1,5 grader. Miljöpolicyn visar hur kommunen, tillsammans med invånare och näringsliv, ska arbeta för att inte tära på jordens resurser. Arbetet mot att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser har stärkts ytterligare sedan kommunens verksamheter fått ett utvecklingsuppdrag med målet att Sollentuna ska ha nått netto noll-utsläpp 2030. Det är ett uppdrag som gäller alla verksamheter i kommunen.

Kommunens prioriterade miljöfrågor:

  • Konsumtion och resurshantering
  • Mark och vatten
  • Trafik och transportlösningar
  • Kommunikation och kompetensutveckling