Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Hållbar miljö 

Vilket är det bästa sättet att tvätta bilen på? Hur använder du bilen i övrigt? Vad kan du tänka på när du shoppar så att du minskar mängden kemikalier?

Bidra till en giftfri miljö

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. En del kemikalier kan vara skadliga för människor och miljön. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Användningen och spridningen av kemikalier ökar. Det märks bland annat i Käppalaförbundets reningsverk. Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningsverk är inte gjorda för att ta hand om skadliga kemikalier.Käppalaverket

Minska partiklarna i vårt samhälle

Partiklar vi andas in kan ge upphov till bland annat hjärt-kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer och förkortar livet för tusentals människor. 
Använd följande tips för att minska partiklar:

  • Använd dubbfria vinterdäck!
  • Kör mjukt, så kallad EcoDriving!
  • Låt bilen stå, cykla istället eller ta tåget!
  • Ha rätt lufttryck i däcken!
  • Underhåll bilen!
  • Använd motorvärmare!
  • Äldre bilar förorenar mest!
  • Elda inte för ofta i öppna spisen/kaminen. I Sollentuna gäller trivseleldning (max 4 timmar vid max 2 tillfällen per vecka).