Till navigation Till innehåll (s)
Visionsskiss av tillbyggnad Turebergshuset

Turebergshusets renovering

Turebergshuset är över 40 år och genomgår just nu en stor renovering. Kommunens verksamheter sitter under tiden i tillfälliga lokaler. Renoveringen beräknas vara klar årsskiftet 2022/2023.

I samband med att Turebergshuset renoveras byggs även entréplanet ut. Utbyggnaden är en viktig del för att göra Turebergshuset mer öppet och välkomnande. Syftet är att fler funktioner ska inrymmas. Bland annat ska huvudbiblioteket, som idag ligger vid Aniaraplatsen, flytta och inrymmas i entréplan samt våning 1 och 2. Hit flyttas även fullmäktigesalen som tidigare legat på plan 13 i huset. 

Förslaget till ny detaljplan för Turebergshuset har vunnit laga kraft

Under november 2020 var förslaget till ny detaljplan för Turebergshuset ute för samråd. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Turebergshuset mot torget (se visionsbild ovan). Utbyggnaden ska, förutom att möjliggöra för mer publika funktioner i husets entréplan, också bidra till en mer levande miljö på torget.

Enligt förslaget byggs entréplanet ut söderut mot Turebergs torg. Utbyggnaden är i två våningar och går längs hela den södra fasaden. Väggarna av glas gör att utbyggnaden öppnar sig mot torget.

Detaljplanen för Turebergshuset vann laga kraft den 16 juli 2021.

Länk till planförslaget

Renoveringen beräknas vara klar årsskiftet 2022/2023

Renoveringen beräknas vara klar till årsskiftet 2022/2023 och inflytt planeras till januari 2023. Då flyttar Sollentuna kommun, Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB), Sollentunahem och SOLOM in tillsammans med biblioteket. Ett våningsplan kommer att hyras ut till externa hyresgäster.

SKAB ansvarar för renoveringen

SKAB, ansvarar för projekteringen och renoveringen av Turebergshuset.

Läs mer om renoveringen på skab.se.

Övergripande tidplan

  • 2018 – Workshops, digitalisering, tekniska undersökningar, planritningar.
  • 2019 – Utformning av huset och upphandling.
  • 2020 – Flytt till tillfälliga lokaler, påbörja ombyggnad.
  • 2021 - Ombyggnation, eventuella omflyttningar, inköp av inredning.
  • 2022 - Slutbesiktning av Turebergshuset under november. Turebergshuset färdigställs för inflytt under december.
  • 2023 - Återflytt till Turebergshuset i januari.