Till navigation Till innehåll (s)
Visionsskiss av tillbyggnad Turebergshuset

Turebergshusets renovering 

Turebergshuset är över 40 år och står inför en stor renovering. Ventilation, avlopp, hissar och stammar är exempel på vad som behöver bytas ut. Till det behöver lokalerna anpassas för att bättre passa framtidens arbetssätt och behov.

När Turebergshuset renoveras är också planen att entréplanet ska byggas ut. Utbyggnaden är en viktig del av förslaget för att göra Turebergshuset mer öppet och välkomnande. Syftet är att fler funktioner ska inrymmas. Bland annat ska fullmäktigesalen flyttas ner från plan 13. Dessutom ska huvudbiblioteket, som idag ligger vid Aniaraplatsen, flytta och inrymmas i entréplan samt våning 1 och 2.

Förslaget till ny detaljplan för Turebergshuset har vunnit laga kraft

Under november 2020 var förslaget till ny detaljplan för Turebergshuset ute för samråd. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Turebergshuset mot torget (se visionsbild ovan). Utbyggnaden ska, förutom att möjliggöra för mer publika funktioner i husets entréplan, också bidra till en mer levande miljö på torget.

Enligt förslaget byggs entréplanet ut söderut mot Turebergs torg. Utbyggnaden är i två våningar och går längs hela den södra fasaden. Väggarna av glas gör att utbyggnaden öppnar sig mot torget.

Detaljplanen för Turebergshuset vann laga kraft den 16 juli 2021.

Länk till planförslaget

Renoveringen beräknas vara klar hösten 2022

Renoveringen beräknas vara klar till senare delen av hösten 2022. Då flyttar Sollentuna kommun, Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB), Sollentunahem och SOLOM in tillsammans med biblioteket. Ett våningsplan kommer att hyras ut till externa hyresgäster.

SKAB ansvarar för renoveringen

Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, ansvarar för projekteringen och renoveringen av Turebergshuset.

Läs mer om renoveringen på skab.se.

Tidplan

Så här ser den övergripande tidplanen ut:

2020

  • Projekteringsarbete (bland annat fördjupade tekniska utredningar)
  • Vidareutveckling och justering av planritningar
  • Samråd kring planförslaget
  • Enklare rivningsarbeten påbörjas, så som exempelvis mellanväggar, inredning i pentryn mm
  • Området hägnas in.
  • Träd tas ner för att möjliggöra arbeten. Träden ersätts senare genom återplantering på Turebergs torg och andra platser i kommunen.
  • Start ombyggnation och renovering

2021

  • Granskning av planförslaget
  • Ombyggnation och renovering
  • Byggbodar inklusive platskontor på plats ifrån februari
  • Byggställning monteras mot fasad under februari och mars
  • Upphandling av inredning & IT/AV 

2022

  • Leverans av inredning & IT/AV
  • Återflytt till Turebergshuset under senare delen av  hösten