Till navigation Till innehåll (s)
Illustration nya Töjnaskolan

Töjnaskolan och idrottshall 

Töjnaskolan planeras vara klar till höstterminen 2020.

  • Töjnaskolan får tre parallella klasser  från förskoleklass upp till årskurs 9.
  • Moderna och anpassningsbara lokaler med fokus på elever och lärares arbetsmiljö.
  • Det blir skol-och fritidslokaler, förskola, matsal, kök och idrottshall med utemiljöer

Töjnaskolan, landskapsillustration

Idrottshallen kommer att likna nya Rotebrohallen

Sollentuna kommunfastigheter (SKAB) ansvarar för skolbygget på kommunens uppdrag 

 

Tidplan

  • Skolan flyttar till ersättningslokaler i Fågelsångsparken under arbetet.
  • Förskoleverksamheten flyttar till förskolan Bygatan.

Läs mer om tillfällig flytt till Fågelsångsparken. 

Läs mer om flytt till Bygatans förskola.

Bygglovshandlingar

Planritning, entréplan, våning 1

Planritning, våning 2

Planritning, våning 3

Fasad