Till navigation Till innehåll (s)

Utvecklingen i Tureberg och centrala Sollentuna

När kommunen växer är det viktigt att bevara grönytor. Lekplatser, parker och grönytor är alla viktiga delar för att göra Sollentuna till en attraktiv plats att bo på. Utvecklingen i Tureberg och centrala Sollentuna påverkar därför hur vi kan återställa Fågelsångsparken.

Sollentuna växer med närmare 1 000 nya invånare varje år. För att kunna bevara så mycket grönytor som möjligt är planen främst att förtäta och bygga nya bostäder kring kommunens stationer. I Sollentunas översiktsplan finns mer information om hur utbyggnaden av framtidens Sollentuna planeras.

Fler invånare kring våra stationer, däribland Sollentuna centrum och Tureberg, innebär att behoven av service, möjligheter för rekreation mm ökar.

Därför utgör kommunens parker och lekplatser en viktig del för att människor ska trivas i Sollentuna. De gröna ytorna är också viktiga för att miljön, växt- och djurliv ska få utrymme.

Sollentunas översiktsplan 

Parker och grönområden i Sollentuna 

Lekparker i Sollentuna

Planbeskrivning för mässområdet 

Nya bostäder

I centrala Sollentuna och Tureberg finns fler planer på nya bostäder och andra byggnader. En del har nyligen byggts, andra byggen pågår medan några planeras att tillkomma under de närmsta åren. 

  • Längs Sollentunavägen har cirka ca 600 lägenheter byggts 2006 – 2015, både hyresrätter och bostadsrätter.
  • 2013 stod 118 nya hyresbostäder klara i mellan Bygdevägen och Tingsvägen.
  • 2016 blev även 62 bostadsrätter och 156 studentlägenheter klara på Oppegårdsstråket intill Malmparken.
  • 2017 stod 120 hyreslägenheter klara i kvarteret Topplocket i hörnet Bygdevägen/Bagarbyvägen.

Byggs just nu:

  • I kvarteret Tårpilen öster om rondellen där Sollentunavägen och Turebergsleden möts byggs just nu 170 nya bostäder, bland annat LSS, som beräknas vara inflyttningsklara 2020. Intill planeras för ytterligare 120 lägenheter som ännu inte påbörjats.

Byggstart de närmsta åren

  • På det gamla mässområdet kommer under de närmsta åren att byggas cirka 700 nya lägenheter inklusive ett äldreboende. Samtidigt byggs Turebergsleden mellan Fågelsångsparken och gamla mässan om till en lugnare stadsgata med nya gång- och cykelvägar.