Till navigation Till innehåll (s)
Illustration av nya Gärdesskolan

Nu bygger vi nya Gärdesskolan 

Nu pågår byggnation av nya Gärdesskolan som planeras vara klar till skolstart höstterminen 2020.

Aktuellt 2019

Vecka 9 påbörjades montering av stommen, arbetstiderna för stomresningen är 07:00 -19:00, måndag - torsdag fram till vecka 23. Entreprenören arbetar för att minimera störningar. 

Skyddsrum bevaras och renoveras. 

Här kan du följa bygget via en webbkamera.

Nya Gärdesskolan

Skolan byggs för att rymma två parallellklasser från förskoleklass till årskurs nio och förskoleverksamhet. För att kunna anpassa lokalerna efter behov kommer skolan kommer att byggas så att den är omställbar för att kunna ta emot tre parallellklasser från förskoleklass till årskurs nio.

Eleverna kan förutom skolan se fram emot att ta del av den nya idrottshall som nu byggs i Edsberg. Det kommer även att finnas ett rörelserum i skolan för elever i lågstadiet.

Verksamhet under byggnation

Verksamheten i den befintliga skolan, förskoleklass till årskurs tre, kommer att evakueras till paviljonger vid Häggviksskolan. Årskurs sju till nio kommer att vara kvar i lokalerna i Rudbeck skolan. Förskolan samt årskurs fyra till nio kommer att vara kvar i paviljongerna vid Rudbeck skolan.

Placering och parkering

Den nya skolbyggnaden kommer att placeras centralt på skoltomten. Den kommer att ligga längs Malla Silfverstolpes väg där även huvudentrén placeras. Förskolegården placeras norr om byggnaden, övrig skolgård öster och söder om. Det planeras även cirka 45 parkeringsplatser och cykelparkering med plats för cirka 300 cyklar.  

Den beslutade skolfastigheten är baserad på programhandlingar som arbetats fram i samarbete med barn- och utbildningskontoret.