Till navigation Till innehåll (s)
Ersättningsskola Fågelsångsparken

Fågelsångsparken 

Under hösten 2020 stod nya Töjnaskolan klar och därför ska den tillfälliga skolan i Fågelsångsparken monteras ned. Under maj 2020 genomfördes en digital medborgardialog om parkens återställning!

Nu ska vi återställa Fågelsångsparken!

Höstterminen 2020 står den nya Töjnaskolan klar. Under 2020 monteras därmed den tillfälliga skolan i Fågelsångsparken ned. Att förbereda och iordningställa samt transportera bort modulerna beräknas ta 3-5 månader.

Medborgardialog om parkens återställning

1-31 maj 2020 genomfördes vi en digital medborgardialog om Fågelsångsparkens återställning.  Syftet var att få reda på hur du som bor i kommunen  vill att parken ska utvecklas. Som underlag för dialogen fanns en så kallad programskiss som visar ett förslag på hur Fågelsångsparken kan se ut med de förutsättningar som finns. Resultatet av medborgardialogen blir en del av underlaget för kommunens beslut om hur Fågelsångsparken ska återställas.  Mer om dialogen och resultatet! 

Historik

Tidplan 

  • Skolverksamheten flyttade till ersättningslokaler i Fågelsångsparken höstterminen 2019. Förskoleverksamheten har flyttat in i Bygatans förskola:

Bygatans förskola

  • Tidplan för avetablering av skola och dialog om Fågelsångsparkens framtida utformning

Tidplan för avetablering och framtida utformning

  • Den nya Töjnaskolan beräknas stå färdig inför höstterminen 2020.

Den nya Töjnaskolan

På Töjnaskolans webbplats finns information som berör personal, elever och vårdnadshavare.

Klartecken från Länsstyrelsen om tillfälligt bygglov i Fågelsångsparken

I slutet av februari 2018 avslog Länsstyrelsen överklagan av det tillfälliga bygglovet i Fågelsångsparken. Det betyder att miljö- och byggnadsnämndens godkända tillfälliga bygglov för den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken gäller. 

Mer information om tillfällig ersättningsskola

Bakgrund

Töjnaskolan

Eriksbergsskolan

Handlingar om den tillfälliga ersättningsskolan

Detaljplan

Markplaneringsritning

Fasadritning F-3

Fasadritning 4-6

Fasadritning kök och matsal