Till navigation Till innehåll (s)

Byggprocessen 

När Sollentuna kommun arbetar med byggprojekt delar vi in arbetet i olika skeden som tillsammans blir en byggprocess. Här nedan kan du läsa om de olika skedena.

Behovsanalys

Behovsanalysen är det första steget i det som kan komma att bli ett byggprojekt. Här beskrivs de behov en verksamhet har av nya lokaler. Till exempel om det behövs lokaler för att bedriva en skola måste man beskriva hur många barn som ska gå där, vilken ålder de har, vilken typ av skola/verksamhet som ska bedrivas och om det finns särskilda förutsättningar eller krav osv.

Följande frågor ska besvaras och beskrivas i behovsanalysen:

  • En beskrivning av verksamheten
  • Bakgrund och behov
  • Behov/målbeskrivning
  • Vilka styrande krav och förutsättningar finns?
  • Vilka begränsningar och risker finns?

Förstudie

Här tittar vi på olika lösningar och jämför med de behov som beskrivits i behovsanalysen. Utifrån det tar vi fram ett huvudalternativ att gå vidare med. Vi upprättar en programhandling, en programkalkyl och tecknar ett preliminärt hyresavtal med hyresgästen.

Program

Efter att vi tittat på olika lösningar utvecklar vi huvudalternativet vidare i detalj och tar fram ett underlag för definitivt beslut om genomförande och avtalstecknande. Vi upprättar en programhandling som bland annat tydliggör vad som ska ingå i hyran och inte.

Genomförande

Nu kommer vi till själva byggandet. Men först måste vi ta fram ett underlag som ska göra så att vi bygger enligt de behov och krav som tilltänkta hyresgäster har, det kallar vi projekteringsarbete. Vi preciserar då byggnadens utformning. Utifrån underlaget i projekteringen upphandlar vi de entreprenörer som ska bygga. När en upphandling av en entreprenad är gjord, startar produktionsskedet, det praktiska byggnadsarbetet. Det slutliga resultatet blir en färdig, slutbesiktigad lokal som ska lämnas över till hyresgästen.

Överlämnande

När byggnadsarbetena är klara och genomgått en godkänd slutbesiktning sker överlämnandet till hyresgästen. Samtidigt sker också ett överlämnande från byggprojektledaren till trafik- och fastighetskontoret i kommunen för vidare förvaltning.

Utvärdera

Slutligen utvärderar vi resultatet för att dra lärdomar som vi kan använda i fortsatt utveckling när vi arbetar med byggprojekt.