Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Bygg- och rivningsavfall 

Bygg- och rivningsavfall räknas inte som hushållsavfall och måste tas om hand. Om du ska bygga eller riva måste du lösa avfallshanteringen på ett godtagbart sätt.

Ta reda på om du behöver bygglov, rivningslov eller skicka in en anmälan innan du börjar bygga eller riva.

Läs om bygglovLäs om anmälan

Läs om rivning

Planera för avfallshanteringen

För att bygglov ska kunna beviljas så måste avfallshanteringen vara löst på ett godtagbart sätt. Tänk på att ha med avfallshanteringen tidigt i projektet så att lösningen blir optimal. Du kan få mer information av Sollentuna Energi & Miljö.

Bygg- och rivningsavfall

Byggavfall räknas inte som hushållsavfall. Valfri entreprenör kan anlitas för hämtning och återvinning. Avfall kan även lämnas mot avgift på SÖRAB:s återvinningscentral på Hagby. SÖRAB har sorteringsanvisningar och prislista.

Sortering av rivningsavfall

För att uppfylla krav i plan- och bygglagen samt miljöbalken är alla som river skyldiga att sortera avfallet och se att det tas omhand på rätt sätt. Genom sortering av avfall är det möjligt att öka återanvändning och återvinning av material, samla in farligt avfall och minska mängderna som deponeras.

Avfall från rivning räknas inte som hushållsavfall. Valfri entreprenör kan anlitas för hämtning och lämning av rivningsavfall. Du kan även själv lämna rivningsavfall hos SÖRAB:s återvinningscentral i Hagby. 

På SÖRAB:s webbplats finns sorteringsanvisningar och prislista.

Den mest grundläggande sorteringen är:

  • farligt avfall
  • material som kan användas igen (återanvändas)
  • material som kan bli nytt material (återvinning)
  • material som kan förbrännas med energiutnyttjande (förbränning)
  • material som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas (deponi) 

SÖRAB