Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer för byggande 

För att förtydliga de regler som gäller för byggande har miljö- och byggnadsnämnden tagit fram riktlinjer för olika åtgärder.

Byggarbetsplatser

Riktlinjerna avser etableringar på större byggarbetsplatser och gäller inte för mindre projekt, som till exempel uppförande av en- eller tvåbostadshus.

Riktlinjer för byggarbetsplatser

Plank, murar och staket

Riktlinjerna förklarar de fall när det inte krävs bygglov. Du hittar beskrivning av vad som skiljer plank, murar, staket och kantstöd från varandra. Riktlinjerna kan komma att ändras genom nya bestämmelser.

Riktlinjer för plank, murar och staket

Skyltar och vepor

Regler för skyltning är en hjälp, både för dig som söker bygglov för skylt och när lovet ska handläggas. Det är alltid viktigt att skyltens utseende och om den passar i den miljö där den ska placeras.

Riktlinjer för skyltning

Uteserveringar

Riktlinjerna gäller uteserveringar som ställs upp på allmän plats. Du hittar nyttig information om när det behövs bygglov och andra tillstånd.

Riktlinjer för uteserveringar