Till navigation Till innehåll (s)
Parhus i Väsjön
Plank

Plank

Om du vill sätta upp ett nytt plank kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd och storlek ditt plank har, vart den placeras och vilken genomsiktlighet det har.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp ett staket, stängsel, pergola eller spaljé
  • sätta upp ett plank som är lägre än 120 centimeter från befintlig marknivå
  • sätta upp plank runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Planket får då vara högst 180 centimeter. Det gäller om du placerar planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. 

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp ett plank som är högre än 120 centimeter från befintlig marknivå.
  • göra en större ändring på ett befintligt plank som är högre än 120 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Allt du behöver veta om bygglov för plank

Handläggningstid: ca 1 - 8 veckor
Kostnad: ca 2500 - 6250 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst.
  • Förslag på kontrollplan. 
  • Situationsplan på tomtkarta.
  • Byggnadsritningar, som fasad- och sektionsritningar.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade