Till navigation Till innehåll (s)
Parhus i Väsjön
Plank

Plank

Om du vill sätta upp ett nytt plank behöver du bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om det du vill bygga är ett plank är vilken höjd, längd, placering och genomsiktlighet konstruktionen har.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp ett staket, stängsel eller spaljé
  • sätta upp plank runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Planket får då vara högst 180 centimeter från marken. Det gäller om du placerar planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. 

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp ett plank som inte är lovbefriat enligt texten ovanför.
  • göra en större ändring på ett befintligt plank som är högre än 120 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Allt du behöver veta om bygglov för plank

Handläggningstid: ca 2 - 8 veckor
Kostnad: ca 2500 - 6250 kr

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan via e-tjänst.
  • Förslag på kontrollplan. 
  • Situationsplan på tomtkarta.
  • Byggnadsritningar, som fasad- och sektionsritningar.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade