Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Exempel på byggsanktionsavgifter 

Byggsanktionsavgifter tas ut enligt bestämmelser i 9 kap. plan- och byggförordningen och kan bli kännbara för den som påbörjar ett byggnadsarbete utan startbesked eller tar det byggda i bruk utan slutbesked.

Bygga en bygglovsbefriad komplementbyggnad om 25 kvadratmeter BYA

 • Påbörja byggandet utan startbesked och
  • utan att ha lämnat in en anmälan                      13 650 kr.
  • efter att ha lämnat in en anmälan                       6 825 kr.
  • ta det i bruk utan slutbesked                               2 730 kr.

Bygga en bygglovsbefriad tillbyggnad om 15 kvadratmeter BTA

 • Påbörja byggandet utan startbesked och
  • utan att ha lämnat in en anmälan                      22 750 kr.
  • efter att ha lämnat in en anmälan                     11 375 kr.
  • ta den i bruk utan slutbesked                              4 550 kr.

 Bygga en villa om 150 kvadratmeter BTA + OPA

 • Påbörja byggandet utan startbesked och
  • utan att ha ansökt om bygglov                         98 963 kr.
  • efter att ha fått bygglov beviljat                        49 841 kr.
  • ta den i bruk utan slutbesked                           19 793 kr.

 Riva en hel villa om 150 kvadratmeter BTA + OPA

 • Påbörja rivningen utan startbesked och
  • utan att ha fått rivningslov och den är
   • utan särskilt bevarandevärde                      57 785 kr.
   • särskilt bevarandevärde                              231 140 kr.
  • efter att ha fått rivningslov beviljat och den är
   • utan särskilt bevarandevärde                       28 893 kr.
   • särskilt bevarandevärde                               115 570 kr.

 Ändra yttre utseende på en villa, 120 kvadratmeter fasadarea

 • Påbörja ändringen utan startbesked och
  • utan att ha ansökt om bygglov                           8 418 kr.
  • efter att ha fått bygglov beviljat                          4 209 kr.

 Bygga ett flerbostadshus om 500 kvadratmeter BTA + OPA

 • Påbörja byggandet utan startbesked och
  • utan att ha ansökt om bygglov                       577 850 kr.
  • efter att ha fått bygglov beviljat                     288 925 kr.
  • Ta det i bruk utan slutbesked                         115 570 kr.

 Installera eller väsentligt ändra en eldstad

 • Påbörja installationen/ändringen utan startbesked och
  • utan att ha lämnat in en anmälan                        4 550 kr.
  • efter att ha lämnat in en anmälan                       2 275 kr.
  • ta den i bruk utan slutbesked                                 910 kr.

 Göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet

 • utan startbesked                                                          11 375 kr.
 • ta den i bruk utan slutbesked                                      2 275 kr.

 Sätta upp en skylt om 5 kvadratmeter

 • Utan startbesked och
  • utan att ha ansökt om bygglov                           10 238 kr.
  • efter att ha fått bygglov beviljat                            5 119 kr.