Till navigation Till innehåll (s)

Exempel på byggsanktionsavgifter 

Byggsanktionsavgifter tas ut enligt bestämmelser i 9 kap. plan- och byggförordningen och kan bli kännbara för den som påbörjar ett byggnadsarbete utan startbesked eller tar det byggda i bruk utan slutbesked.

Bygga en bygglovsbefriad komplementbyggnad om 25 kvadratmeter BYA

 • Påbörja byggandet utan startbesked och
  • utan att ha lämnat in en anmälan                      13 650 kr.
  • efter att ha lämnat in en anmälan                       6 825 kr.
  • ta det i bruk utan slutbesked                               2 730 kr.

Bygga en bygglovsbefriad tillbyggnad om 15 kvadratmeter BTA

 • Påbörja byggandet utan startbesked och
  • utan att ha lämnat in en anmälan                      22 750 kr.
  • efter att ha lämnat in en anmälan                     11 375 kr.
  • ta den i bruk utan slutbesked                              4 550 kr.

 Bygga en villa om 150 kvadratmeter BTA + OPA

 • Påbörja byggandet utan startbesked och
  • utan att ha ansökt om bygglov                         98 963 kr.
  • efter att ha fått bygglov beviljat                        49 841 kr.
  • ta den i bruk utan slutbesked                           19 793 kr.

 Riva en hel villa om 150 kvadratmeter BTA + OPA

 • Påbörja rivningen utan startbesked och
  • utan att ha fått rivningslov och den är
   • utan särskilt bevarandevärde                      57 785 kr.
   • särskilt bevarandevärde                              231 140 kr.
  • efter att ha fått rivningslov beviljat och den är
   • utan särskilt bevarandevärde                       28 893 kr.
   • särskilt bevarandevärde                               115 570 kr.

 Ändra yttre utseende på en villa, 120 kvadratmeter fasadarea

 • Påbörja ändringen utan startbesked och
  • utan att ha ansökt om bygglov                           8 418 kr.
  • efter att ha fått bygglov beviljat                          4 209 kr.

 Bygga ett flerbostadshus om 500 kvadratmeter BTA + OPA

 • Påbörja byggandet utan startbesked och
  • utan att ha ansökt om bygglov                       577 850 kr.
  • efter att ha fått bygglov beviljat                     288 925 kr.
  • Ta det i bruk utan slutbesked                         115 570 kr.

 Installera eller väsentligt ändra en eldstad

 • Påbörja installationen/ändringen utan startbesked och
  • utan att ha lämnat in en anmälan                        4 550 kr.
  • efter att ha lämnat in en anmälan                       2 275 kr.
  • ta den i bruk utan slutbesked                                 910 kr.

 Göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet

 • utan startbesked                                                          11 375 kr.
 • ta den i bruk utan slutbesked                                      2 275 kr.

 Sätta upp en skylt om 5 kvadratmeter

 • Utan startbesked och
  • utan att ha ansökt om bygglov                           10 238 kr.
  • efter att ha fått bygglov beviljat                            5 119 kr.