Till navigation Till innehåll (s)

Pool, bassäng 

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov men vissa åtgärder kring en pool kan kräva bygglov eller marklov.

En pool eller bassäng kan var nedgrävd eller placerad ovanpå marken.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • sätta upp pooltak eller poolskydd om taket/skyddet är 1,20 meter över ursprunglig marknivå intill poolen
  • uppföra plank (även täta avskärmningar kan räknas som plank)
  • uppföra murar

Läs mer om plank, murar och staket

  • altan beroende på hur den utformas

Läs mer om altan

Då behöver du marklov

Du behöver marklov om du vill:

  • förändra marknivån runt omkring poolen +/- 0,5 meter

Detta gäller om detaljplanens bestämmelser inte anger något annat.

Ansluta poolen 

Om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet så behöver du anmäla det till Sollentuna Energi & Miljö (SEOM).

Säkerhet

Du ansvarar för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor. Barn som utforskar miljön kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.

Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger på tomter ska ha skydd mot drunkning.

Länkar

Boverkets kunskapsbank: Pool, bassäng