Till navigation Till innehåll (s)

Bärande konstruktion och planlösning, ändra 

Ändringar av en byggnad som påverkar bärande konstruktion eller avsevärt ändrar planlösningen kräver anmälan.

Vid ändring så är det viktigt att byggnadens egenskaper inte försämras. Därför behöver vissa kritiska saker säkerställas. Ändringar ska också göra varsamhet så att man tar tillvara på byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Då behöver du skicka in anmälan

Anmälan krävs om:

  • det gäller ändring som innebär att byggnadens bärande delar berörs 
  • det gäller ändring som påtagligt/avsevärt förändrar planlösningen i byggnaden (räknas som ombyggnad)

Tänk på att:

  • du inte får påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked

Läs mer på Boverkets webbplats om krav vid ändring av byggnader.

Länkar

Boverkets Kunskapsbank: Krav vid ändring av byggnader