Till navigation Till innehåll (s)

Ändra bärande konstruktion eller planlösning 

Ändringar av en byggnad som påverkar bärande konstruktion eller avsevärt ändrar planlösningen kräver anmälan.

Vid ändring så är det viktigt att byggnadens egenskaper inte försämras. Därför behöver vissa kritiska saker säkerställas. Ändringar ska också göras varsamt så att man tar tillvara på byggnadens karaktär och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Då behöver du skicka in anmälan

  • det gäller ändring när byggnadens bärande delar berörs 
  • det gäller ändring som påtagligt förändrar planlösningen i byggnaden (räknas som ombyggnad)

Tänk på att du inte får påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked!

Krav vid ändring av byggnader, Boverkets kunskapsbank