Till navigation Till innehåll (s)

Husvagn, husbil eller båt, uppställning av 

En uppställning av fordon kan räknas som ett upplag.

En uppställning av fordon ska hållas i vårdat skick så att den inte skapar olägenhet för omgivningen.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • ställa upp husvagnar, husbilar, fritidsbåtar och andra fordon under en längre tid (= bygglovspliktigt upplag)

Vid bedömning om det ska anses vara ett upplag tas hänsyn till bland annat hur uppställningen fungerar i förhållande till annan verksamhet på platsen, varaktigheten och omfattningen.

Bygglovsbefriad uppställning av husvagn, husbil eller fritidsbåt

Det finns undantag, sedan 1 juli 2017, från kravet på bygglov finns för att ha en liten uppställning vid ett en- eller tvåbostadshus. 

Du behöver inte bygglov om du vll:

  • ställa upp högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som
    • placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus
    • är av säsongskaraktär (det innebär att du behöver flytta enheten minst en gång varje år)
    • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns

Om placeringen är närmare fastighetsgräns än 4,5 meter så måste berörda grannar godkänna det. Placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag.

Undantaget gäller inte överallt

Undantaget gäller inte inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det handlar om att de unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras.