Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Flaggstång 

Här hittar du information om vad som gäller för flaggor.

Flaggor passar bäst in i öppna stads- och landskapsrum. Flaggor med verksamhets- och produktnamn jämställs med skyltar, vilket är anledningen till varför du kan behöva bygglov.

Läs Riktlinjer för skyltning i Sollentuna

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov för:

  • fler än två (3+) flaggstänger med flaggor placeras på samma ställe och bildar en så kallad flaggborg
  • en uppstyvad flagga som placeras på marken utomhus (skylt)

Flaggor utan bygglov

Du behöver inte bygglov för:

  • en flaggstång med en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • 1-2 st. flaggor på fristående flaggstänger där flaggorna är högst två kvadratmeter