Till navigation Till innehåll (s)

Kaminer och eldstäder 

Oavsett om du installerar nytt eller ändrar din nuvarande eldstad eller braskamin är det viktigt att det görs rätt.

Rådgör gärna med sotaren i ett tidigt skede för att diskutera förutsättningarna för en eldstad eller rökkanal. Ta reda på om den är lämplig att placera där du har tänkt.

Då behöver du bygglov

  • ny skorsten eller rökkanal som avsevärt ändrar utseendet på byggnaden, exempelvis om den läggs utanpå fasaden eller är mycket stor eller hög i förhållande till byggnaden

Oftast krävs inte bygglov för ny installation eller ändring av skorsten eller rökkanal. Det krävs dock bygglov om det innebär att byggnadens yttre utseende ändras på ett betydande sätt. En bedömning om ändringen är avsevärd görs i varje enskilt fall.

Då behöver du skicka in anmälan

  • installera en eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn, vedugn, kolgrill och/eller skorsten/rökkanal)
  • väsentligt ändra en eldstad och/eller skorsten/rökkanal, exempelvis installera eller byta braskassett och/eller spisinsats

Boverket har tagit fram allmänna råd med exempel på vad som är väsentlig ändring av eldstad och rökkanal.

Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

Hör av dig till kommunens kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Bifoga dessa handlingar

  • Anmälan
  • Fasadritning i skala 1:100 (med skorsten/rökkanal inritad)
  • Planritning i skala 1:100 (med markering var eldstad/braskamin placeras)
  • Prestandadeklaration, produktblad, specifikation eller detaljritning för eldstad/rökkanal
  • Förslag på kontrollplan

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.