Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Bygga ut eller bygga till 

En tillbyggnad innebär att man utökar en volym.

Att göra en tillbyggnad på en byggnad eller anläggning kräver nästan alltid bygglov.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • bygga ut eller bygga till befintlig byggnad
  • bygga ovanpå befintlig byggnad
  • bygga ut byggnader utan väggar, exempelvis carport eller större skärmtak
  • utöka en anläggning
  • bygga till en anläggning

Då behöver du skicka in anmälan

Läs mer om tillbyggnader som inte alltid kräver bygglov men där anmälan krävs:

Tillbyggnad högst 15 kvm på en- och tvåbostadshus

Skärmtak högst 15 kvm på en- och tvåbostadshus och tillhörande uthus 

Liten balkong på en- och tvåbostadshus

Litet burspråk på en- och tvåbostadshus

Tillbyggnad utanför detaljplan