Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Ändring som påverkar brandskyddet 

Vissa ändringar på en byggnad påverkar brandskyddet hos byggnaden.

Ta hjälp av sakkunnig inom brandskydd när det behövs i frågor om ändring av en byggnad.

Boverket har tagit fram allmänna råd om vad som avses med ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet. I de allmänna råden finns exempel på åtgärder som bör anmälas.

Ändringar som påverkar brandskyddet, Boverket

Då behöver du skicka in anmälan

Anmälan krävs om ändringen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Tänk på att du inte får påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked, och att du inte får börja använda den delen av byggnaden som påverkas av åtgärden förrän du har fått ett slutbesked