Till navigation Till innehåll (s)

Brandskydd, ändring som påverkar 

Vissa ändringar på en byggnad har direkt påverkan på brandskyddet hos byggnaden.

Tänk på att hålla koll på den brandskyddsdokumentation som finns för byggnaden och i fråga om ändring, ta hjälp av sakkunnig inom brandskydd.

Boverket har tagit fram allmänna råd om vad som avses med ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet. I de allmänna råden finns exempel på åtgärder som anses vara anmälningspliktiga.

Läs mer på boverket.se!

Då behöver du skicka in anmälan

Änmälan krävs om:

  • det gäller ändring väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

Tänk på att:

  • du inte får påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked
  • du inte får börja använda den delen av byggnaden som påverkas av åtgärden förrän du har fått ett slutbesked

Länkar

Boverkets Kunskapsbank: Brandskydd