Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Villor och flerfamiljshus 

Du behöver i regel alltid bygglov för att bygga ett nytt bostadshus.

Ta reda på så mycket som möjligt om tomten innan du skickar in ansökan: Gäller strandskydd nära vattnet? Gäller detaljplan? Ligger fastigheten i ett kulturmiljöområde eller finns andra skyddsbestämmelser? Finns möjlighet att hantera avfall? Finns möjlighet att koppla in vatten- och avloppsystem? Hur ser tomten ut idag, var är det lämpligt att ha utfart och parkering?

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om:

  • Du vill bygga ett nytt bostadshus

Då behöver du skicka in anmälan

På en fastighet som redan har ett en- eller tvåbostadshus finns ett undantag från krav på bygglov där du istället behöver skicka in en anmälan för att inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus, eller bygga ett fristående komplementbostadshus.

Läs mer om bygglovsbefriad komplementbostadshus och inredning av ytterligare bostad

Information om förhandsbesked

Tänk på att du kan ansöka om förhandsbesked om du ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.

Om fastigheten omfattas av detaljplan så är lokalisering av byggnader, byggrätt och andra krav redan formulerade och bestämda. Därför är det bättre att ansöka om lov än förhandsbesked inom detaljplan.

Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om bygglov.