Till navigation Till innehåll (s)

Hitta ritningar 

Du kan beställa fram handlingar från bygglovsärenden via kommunen.

I Sollentuna kommun finns inget öppet arkiv för bygglovshandlingar. Om du vill få ut allmänna handlingar så behöver du begära dem. Att begära ut allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen.

Beställa ritningar eller handlingar

För att begära ut de handlingar du behöver är det bäst om du är så specifik som möjligt, så du får det du vill ha ut.

Det är bra att ange:

  • Adress
  • Fastighetsbeteckning (om du känner till den)
  • Vilken typ av handling som du vill få ut (planritning, beslut om bygglov etc.)

Hör av dig till kommunens kontaktcenter om du vill ha ut handlingar via telefon 08-579 210 00 eller e-post: 

kontaktcenter@sollentuna.se

Kvalitet på ritningar

Ritningar från kommunens arkiv är inte automatiskt ett färdigt underlag för bygglovsprojektering. Kommunen kan inte garantera att ritningarna är skalriktiga. Om utskrift sker direkt från ett program är risken stor att angivna mått inte stämmer när man mäter med linjal på utskrivet papper. Du som ansöker om bygglov ansvarar för att de handlingar du skickar in.

Läs mer om krav på ritningar

Allmänna handlingar och sekretess

Alla handlingar som inkommer till kommunen blir i regel allmänna handlingar.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter/vilken information som är sekretessbelagd. Det innebär att kommunen, med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.