Till navigation Till innehåll (s)

Då behöver du bygglov 

Här hittar du information om de vanligaste åtgärderna som oftast kräver bygglov.

För mer detaljerad information om varje åtgärd:

Sök information i vår guide "Vad vill du bygga?"

Åtgärder som kräver bygglov

  • bygga nytt
  • bygga till/bygga om
  • ändra användning av en byggnad eller del av en byggnad på ett betydande sätt (exempelvis bostad till butik, garage till verksamhet, kontor till hotell)
  • byta färg på fasader eller tak, ändra storlek eller placering av dörrar eller fönster
  • andra ändringar av en byggnad som påverkar utseendet på en byggnad på ett betydande sätt
  • sätta upp en skylt eller ljusanordning
  • plank och murar
  • parkeringsplatser utomhus, förutom liten parkering vid en- och tvåbostadshus för den egna fastighetens behov

Enklare åtgärder utan bygglov och anmälan

För småhus (en- och tvåbostadshus).

Skyddad uteplats

Friggebod

Solceller och solfångare

Staket och pergola

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Vissa åtgärder får du göra utan bygglov men med krav på att skicka in en anmälan. Om du behöver skicka in en anmälan så måste du också vänta tills du fått startbesked innan du börjar bygga.

Läs om bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Vad gäller för din fastighet?

Om du äger en fastighet i Sollentuna ingår den antagligen i en detaljplan. En detaljplan visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får bygga. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet är du välkommen att höra av dig till vårt kontaktcenter.

Sollentuna kommun har en digital karta där du kan söka fram vad som gäller för din fastighet.

Sök fram detaljplan och bestämmelser för din fastighet