Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Då behöver du anmäla 

Här hittar du information om de vanligaste åtgärderna som du behöver skicka in anmälan för.

För mer detaljerad information om varje åtgärd:

Sök information i vår guide "Vad vill du bygga?"

Åtgärder som kräver anmälan

Alla byggnader.

  • installation eller betydande ändring av eldstad, braskamin, kakelugn, vedugn, kolgrill och/eller rökkanal/skorsten
  • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
  • nybyggnad eller tillbyggnad som inte kräver bygglov
  • ändring som innebär påverkan i bärande konstruktion
  • betydande ändring av planlösning i en byggnad
  • installation eller betydande ändring av hiss eller ventilation
  • installation eller betydande ändring av vatten/avlopp (VA) i en byggnad eller på en tomt
  • ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad
  • underhåll av byggnad eller anläggning som är särskilt värdefull (bevarandevärde) med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser

Attefallsåtgärder för småhus

Anmälan för småhus.

Attefallshus och attefallsåtgärder

Vad gäller för din fastighet?

Om du äger en fastighet i Sollentuna ingår den antagligen i en detaljplan. En detaljplan visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får bygga. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet är du välkommen att höra av dig till vårt kontaktcenter.

Sollentuna kommun har en digital karta där du kan söka fram vad som gäller för din fastighet.

Sök fram detaljplan och bestämmelser för din fastighet