Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Steg 9. Avsluta bygget 

Nu är bygget färdigt och processen är snart över. Men innan du kan använda det du byggt måste du ha ett slutbesked från oss. När du har fått det vet du att din byggnad är säker och du kan vara stolt över att ha varit med och byggt ett hållbart Sollentuna.

Slutsamråd

Du som byggherre ska slutanmäla bygget till miljö- och byggnadsnämnden. Därefter kallar vi till slutsamråd där vi bland annat går igenom att kontrollplanen har följts och vad som eventuellt återstår för att få ett slutbesked. Om startbesked meddelas i samband med bygglovet behövs inget slutsamråd. Då ska den ifyllda och undertecknade kontrollplanen samt övriga handlingar skickas in.

Slutbesked

Miljö- och byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan anses då vara slutförda. Du får inte flytta in eller ta byggnaden i bruk förrän du har fått ett slutbesked, då riskerar du en byggsanktionsavgift.