Till navigation Till innehåll (s)

Steg 7. Tekniskt samråd 

Efter att vi har tagit emot din anmälan eller godkänt din ansökan om bygglov kallar vi dig till tekniskt samråd. Vi går tillsammans igenom arbetets organisation, byggnadstekniska krav och kontrollplan. Vid mindre komplicerade projekt behövs inget tekniskt samråd.

Hur går det till?

Kommunen kallar byggherren och kontrollansvarig skriftligen. Ibland kallar vi också sakkunniga och andra förvaltningar inom kommunen. Du som byggherre kan kalla entreprenörer, konsulter med flera till mötet.

På det tekniska samrådet går man igenom planeringen, de byggnadstekniska kraven, kontrollplanen och de övriga handlingarna du bifogade till ansökan. Behov av arbetsplatsbesök, slutsamråd och fler handlingar samt sammanträden diskuteras. Vid samrådet ska kommunen föra protokoll samt lämna råd och upplysningar inom ramen för sitt allmänna informationsansvar. Kommunen får dock inte fungera som teknisk konsult åt byggherren. Det är alltid byggherren som har det yttersta ansvaret för att regelverket följs.

När behövs det inte?

Om det inte behövs någon kontrollansvarig behövs oftast heller inte tekniskt samråd. Normalt krävs inte tekniskt samråd om du uppför ett Attefallshus, Attefallstillbyggnad på högst 15 kvadratmeter eller en Attefallstakkupa på ett småhus. Inte heller om du inreder ytterligare en bostad i ett enbostadshus, byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller sätter upp en skylt eller ljusanordning. Miljö- och byggnadsnämnden kan dock kräva att ett tekniskt samråd hålls och det kan du som byggherre också.