Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Steg 4. Ansök/anmäl 

Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och fasadändring för småhus söker du enkelt i vår e-tjänst. Här kan du ladda upp alla handlingar, arbeta överskådligt med din ansökan och välja att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Ansök/anmäl i e-tjänsten

Du kan via e-tjänst skicka in ansökan om bygglov, skyltlov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Du kan också skicka in anmälan för åtgärder som kräver anmälan. Ditt ärende i e-tjänsten sparas i 14 dagar från att du först skapade den.

  • Kom ihåg att klicka på spara om du vill stänga ner e-tjänsten och fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Företag som ska skicka in ansökan eller anmälan hänvisar vi till blankett för bygglov och anmälan.
  • Kom ihåg att varje ritning eller handling ska bifogas som separat pdf, det vill säga inte i en fil.
  • Har du tänkt kombinera bygglov och anmälan? I så fall behöver du skicka in två separata ärenden - ett för ansökan om bygglov och ett för anmälan.

E-tjänst för bygglov

E-tjänst för anmälan

Om du vill söka ett annat typ av bygglov eller göra en anmälan fyller du i en blankett och skickar in till oss.

Ansök/anmäl med blankett

Så här kan du lämna in blanketten till oss: 

  • Mejla till mbn@sollentuna.se 
  • Lämna i kommunens reception som ligger vid biblioteket på Aniaraplatsen
  • Skicka med vanlig post till: Miljö- och byggnadsnämnden, 191 86 Sollentuna.

    Anvisningar om hur den ska fyllas i finns på blankettens baksida.

Blanketter för bygglov och anmälan

Kompletteringar

Om ditt ärende behöver kompletteras kommer din handläggare att höra av sig. Om du har frågor om din ansökan/anmälan eller e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post:

kontaktcenter@sollentuna.se 

E-tjänst för komplettering av bygglovsärende

E-tjänst för komplettering av anmälansärende

Ändringar

Tänk på att ändringar fördröjer handläggningen av ditt ärende. Det är bara den som ansökt om lov som också kan ändra ansökan. Om du vill ändra något före beslut om lov ska du omedelbart meddela din handläggare och skicka in handlingar om vilka ändringar du vill göra.

Om du vill ändra något efter det att beslutet om lov har fattats så ska du göra en ansökan om ändrat lov. Då ska en ny ansökningsblankett fyllas i, undertecknas och skickas in tillsammans med de ändrade handlingarna. Det måste vara den som undertecknade den ursprungliga ansökan som undertecknar ansökan om ändring.

När du vill ändra i handlingar som har skickats in så ska det tydligt framgå vad som är ändrat. Markera ändringen genom att rita ett "moln" runt den ändrade delen om det är en ritning eller markera på annat tydligt sätt om det är ett textdokument. Skriv ett revideringsdatum på handlingen. Ändrade handlingar ska skickas in i samma format och på samma sätt som den ursprungliga ansökan.