Till navigation Till innehåll (s)

Checklista bygglovsbefriade takkupor 

Checklista om anmälan för takkupor på en- eller tvåbostadshus, som inte kräver bygglov.

Oavsett vilket sätt du väljer behöver du fylla i uppgifter och bifoga handlingar som vi behöver för att hantera din anmälan. I den här checklistan ser du vilka handlingar som du ska bifoga din anmälan och vad de ska innehålla.

OBS! Anmälan utan krav på bygglov gäller högst två takkupor på en- eller tvåbostadshus. För hus som saknar takkupa sedan tidigare gäller högst två kupor och för hus med en befintlig takkupa gäller högst en kupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Dessa handlingar ska du bifoga din anmälan

  • Blankett Anmälan enligt plan- och bygglagen (om du inte gör anmälan via e-tjänst)
  • Blankett Teknisk beskrivning
  • Situationsplan i skala 1:400
  • Byggnadsritningar (planer, fasader och sektioner) i skala 1:100
  • Konstruktionsritningar (takstolar, övrig stomme etc.)
  • Förslag på kontrollplan

Vi kan eventuellt komma att begära in ytterligare handlingar för att kunna fatta beslut. Observera att ritningar som skickas in via e-tjänsten eller e-post ska vara i PDF-format. Om du inte kan framställa PDF-format själv så måste du anlita en kopieringsfirma som gör det åt dig.

 

Skicka in anmälan

Observera att när bygglov har beviljats ska ett tekniskt samråd hållas och en certifierad kontrollansvarig(KA) ska vara utsedd redan när du skickar in din bygglovsansökan.

Här hittar du...

E-tjänst för att ansöka om bygglov

Blanketter för att ansöka om bygglov

Exempelritningar