Till navigation Till innehåll (s)

Solceller och solfångare bygglov 

Checklista för ansökan om bygglov för fasadändring för installation av solcellspaneler eller solfångare på byggnad.

Oavsett vilket sätt du väljer behöver du fylla i uppgifter och bifoga handlingar som vi behöver för att hantera din ansökan. I den här checklistan ser du vilka handlingar som du ska bifoga din ansökan och vad de ska innehålla.

Dessa handlingar ska du bifoga din ansökan

  • Blankett Ansökan bygglov (om du inte ansöker via e-tjänst)
  • Situationsplan på tomtkarta i skala 1:400 (redovisning av paneler på tak/markering av fasad som berörs)
  • Fasadritning i skala 1:100 (redovisning av installationen från byggnadens fasad så som den är tänkt att se ut)
  • Konstruktionsritningar (i vissa fall)
  • Produktbeskrivning för solcellspaneler (i förekommande fall), exempelvis broschyr eller produktblad
  • Förslag på kontrollplan

Vi kan eventuellt komma att begära in ytterligare handlingar för att kunna fatta beslut om bygglov. Observera att ritningar som skickas in via e-tjänsten eller e-post ska vara i PDF-format. Om du inte kan framställa PDF-format själv så måste du anlita en kopieringsfirma som gör det åt dig.

 

Skicka in ansökan om bygglov

Här hittar du...

E-tjänst för att ansöka om bygglov

Blanketter för att ansöka om bygglov

Exempelritningar