Till navigation Till innehåll (s)

Skylt vepa ljusanordning 

Checklista för ansökan om bygglov för skylt, vepa eller ljusanordning.

Oavsett vilket sätt du väljer behöver du fylla i uppgifter och bifoga handlingar som vi behöver för att hantera din ansökan. I den här checklistan ser du vilka handlingar som du ska bifoga din ansökan och vad de ska innehålla.

Dessa handlingar ska du bifoga din ansökan

 • Blankett Ansökan bygglov (om du inte ansöker via e-tjänst)
 • Situationsplan på tomtkarta i skala 1:400 (markera var skylten ska sättas upp)
 • Fasadritning i skala 1:100 eller fotomontage av skyltens läge
 • Ritning på skylt/ljusanordning
 • Beskrivning av belysning (i förekommande fall)
 • Förslag på kontrollplan

Situationsplan

För skyltar och ljusanordningar räcker det oftast med att situationsplanen upprättas på ett utdrag ur baskartan. Skyltens plats ska markeras. För fristående skyltar ska mått till kända byggnader eller anordningar eller koordinater anges så att platsen fixeras.

Fasadritning

Fasadritningen ska omfatta hela byggnaden. Skylten ska vara inritad på rätt plats och med rätt proportioner i förhållande till byggnaden. Om byggnaden är stor kan ritningen kompletteras med ett utsnitt i större skala.

Fotomontage

Ett bra fotomontage kan ersätta fasadritningen om det görs på ett nytaget foto och skylten är inmonterad med rätt storlek och på rätt plats.

Ritning på skylt/ljusanordning

Av ritningen ska framgå:

 • typ (konstruktion)
 • storlek
 • material
 • kulörer
 • eventuell belysning

Av en ritning på en ljusanordning ska dessutom framgå:

 • ljusspridning och ljusstyrka

Fler handlingar kan behövas

Vi kan eventuellt komma att begära in ytterligare handlingar för att kunna fatta beslut om bygglov. Observera att ritningar som skickas in via e-tjänsten eller e-post ska vara i PDF-format. Om du inte kan framställa PDF-format själv så måste du anlita en kopieringsfirma som gör det åt dig.

Vi rekommenderar att du läser "Riktlinjer för skyltning i Sollentuna" innan du tar fram ett förslag på skylt eller ljusanordning.

Skicka in ansökan om bygglov

Här hittar du...

E-tjänst för att ansöka om bygglov

Blanketter för att ansöka om bygglov

Exempelritningar