Till navigation Till innehåll (s)

Handlingar för en- eller tvåbostadshus  

Den här checklistan visar vilka handlingar du behöver när du ansöker om bygglov för att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, eller när du vill göra en tillbyggnad större än 15 kvm.

För att vi ska kunna  hjälpa dig med din ansökan behöver du skicka in olika handlingar till oss. I den här checklistan kan du se vilka handlingar det gäller, beroende på om du vill bygga nytt en- eller tvåbostadshus eller göra en tillbyggnad större än 15 kvm. Vissa av handlingarna kan du skicka in via vår e-tjänst. 

Tänk på att de ritningar du skickar in via e-tjänst eller e-post ska vara i PDF-format. Om du själv inte har möjlighet att spara filerna som  PDF så kan du bland annat få hjälp av en kopieringsfirma.

Det här behöver vi från dig vid nybyggnad:

 • Blankett Ansökan bygglov (om du inte ansöker via e-tjänst)
 • Blankett Anmälan kontrollansvarig (om du inte ansöker via e-tjänst)
 • Blankett Arearedovisning en- och tvåbostadshus
 • Blankett Teknisk beskrivning
 • Situationsplan på nybyggnadskarta A (vanlig nybyggnadskarta)
 • Markplaneringsritning (eventuellt)
 • Byggnadsritningar (planer, fasader och sektioner) i skala 1:100
 • Ritningar på plank och murar (i förekommande fall) i skala 1:100

Det här behöver vi från dig vid tillbyggnad:

 • Blankett Ansökan bygglov (om du inte ansöker via e-tjänst)
 • Blankett Anmälan kontrollansvarig (om du inte ansöker via e-tjänst)
 • Blankett Arearedovisning en- och tvåbostadshus
 • Blankett Teknisk beskrivning
 • Situationsplan på nybyggnadskarta B (förenklad nybyggnadskarta)
 • Byggnadsritningar (planer, fasader och sektioner) i skala 1:100
 • Ritningar på plank och murar (i förekommande fall) i skala 1:100
 • Fotografier på befintliga förhållanden (inte obligatoriskt, men det underlättar vår bedömning)

Det kan hända att vi behöver be dig att komplettera din ansökan med ytterligare handlingar för att vi ska kunna fatta beslut om bygglov. 

Så här kan du ansöka om bygglov

Sollentuna kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
Bygglovsenheten
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Tänk på att du behöver ha utsett en certifierad kontrollansvarig (KA) redan när du skickar in din bygglovsansökan. KA hjälper dig sedan att hålla ett tekniskt samråd när bygglovet är godkänt.

Här hittar du...

E-tjänst för att ansöka om bygglov

Blanketter för att ansöka om bygglov

Exempelritningar