Till navigation Till innehåll (s)

Checklista inreda ytterligare bostad 

Checklista för anmälan om att inreda ytterligare bostad i ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov.

Oavsett vilket sätt du väljer behöver du fylla i uppgifter och bifoga handlingar som vi behöver för att hantera din anmälan. I den här checklistan ser du vilka handlingar som du ska bifoga din anmälan och vad de ska innehålla.

OBS! För att inreda ytterligare bostad i en byggnad som inte uppfyller alla krav för att vara bygglovsbefriad krävs bygglov. 

Dessa handlingar ska du bifoga din anmälan

  • Blankett Anmälan enligt plan- och bygglagen (om du inte gör anmälan via e-tjänst)
  • Blankett Teknisk beskrivning
  • Situationsplan i skala 1:400 (markering av vilken byggnad som berörs)
  • Byggnadsritningar (planer, fasader och sektioner) i skala 1:100
  • Konstruktionsritningar (takstolar, övrigt stomme, bottenkonstruktion etc.)
  • U-värdesberäkning
  • Förslag på kontrollplan

Vi kan eventuellt komma att begära in ytterligare handlingar för att kunna fatta beslut. Observera att ritningar som skickas in via e-tjänsten eller e-post ska vara i PDF-format. Om du inte kan framställa PDF-format själv så måste du anlita en kopieringsfirma som gör det åt dig.

Skicka in anmälan

Här hittar du...

E-tjänst för att ansöka om bygglov

Blanketter för att ansöka om bygglov

Exempelritningar