Till navigation Till innehåll (s)

Handlingar för fasadändring 

Den här checklistan visar vilka handlingar du behöver när du ansöker om bygglov för fasadändring.

För att vi ska kunna  hjälpa dig med din ansökan behöver du skicka in olika handlingar till oss. I den här checklistan kan du se vilka handlingar som gäller om du vill göra en fasadförändring.

Tänk på att de ritningar du skickar in via e-tjänst eller e-post ska vara i PDF-format. Om du själv inte har möjlighet att spara filerna som  PDF så kan du bland annat få hjälp av en kopieringsfirma.

Det här behöver vi från dig vid fasadändring:

  • Blankett Ansökan bygglov (om du inte ansöker via e-tjänst)
  • Blankett Teknisk beskrivning (exteriörredovisning)
  • Situationsplan på tomtkarta i skala 1:400 (markera byggnad/er som berörs)
  • Fasadritning i skala 1:100 (markera vilka delar som berörs)
  • Konstruktionsritningar (i vissa fall)
  • Produktbeskrivning, exempelvis broschyr eller produktblad (i vissa fall)
  • Förslag på kontrollplan

Så här kan du ansöka om bygglov

Tänk på att du behöver ha utsett en certifierad kontrollansvarig (KA) redan när du skickar in din bygglovsansökan. KA hjälper dig sedan att hålla ett tekniskt samråd när bygglovet är godkänt

Här hittar du...

E-tjänst för att ansöka om bygglov

Blanketter för att ansöka om bygglov

Exempelritningar