Till navigation Till innehåll (s)

Kontrollansvarig och kontrollplan 

En kontrollansvarig, KA, arbetar på uppdrag av en byggherre. KA gör en kontrollplan och ser till att den följs. KA deltar också vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller.

Vem kan vara kontrollansvarig?

En kontrollansvarig bör vara en person som är certifierad och lämplig för sitt uppdrag genom kompetens och erfarenhet . KA måste vara opartisk till den åtgärd som hen ska kontrollera. Det betyder att du inte kan vara KA och samtidigt vara anställd av samma företag som bygger eller beställer bygget. KA bör bli inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet.

Vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller anmälan ansvarar byggherren för att en kontrollplan blir framtagen. Men oftast är det den kontrollansvarige som sedan gör kontrollplanen

Kontrollansvariges uppgifter:

  • Ansvarar för att följa  kontrollplan, bestämmelser och villkor.
  • Informera byggherren om avvikelser. Vid behov även informera kommunen.
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller och vid miljö- och byggnadsnämndens platsbesök, samt dokumentera sina besök och iakttagelser.
  • Skriva ett utlåtande till byggherren och miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Certifierade kontrollansvariga kan du bland annat hitta på Boverkets hemsida och Svenska Byggingenjörers Riksförbunds hemsida (SBR). Du hittar länkar till dem på denna sida.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen innehåller övergripande information till alla inblandade parter, samt alla viktiga fakta om byggnadsåtgärden. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollerna samt vilka intyg, anmälningar och andra handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden.

I enklare ärenden ska byggherren själv ta fram ett förslag på en kontrollplan  och bifoga den till sin  ansökan om bygglov. Läs mer i Boverkets broschyrer som ligger som bilagor på denna sida. 

Hitta kontrollansvariga via Boverket

Hitta kontrollansvariga via Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR)

Läs mer om kontrollansvarig