Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Steg 3. Ta fram handlingar 

På den här sidan hittar du de vanligaste handlingarna du behöver för att göra en ansökan om bygglov eller en anmälan.

Ritningar

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan för att få ett startbesked så behöver du skicka in ett antal ritningar till oss. Vilken typ av ritningar du ska skicka in beror på vad du ska bygga. I den här filmen förklarar vi bland annat vad en situationsplan är, vad en planritning ska visa och vad innebär det att en ritning är fackmannamässigt utförd.

En ritning ska visa  placering, storlek, innehåll och utseende för den åtgärd du vill göra. Ritningar måste vara fackmässigt utförda i skala 1:100, och din ansökan ska tydligt redovisa vad du ska bygga. 

Krav på ritningar

Situationsplan i skala 1:400

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

  • För mindre enkla åtgärder kan det räcka med att upprätta din situationsplan på en tomtkarta i skala 1:400.
  • För vissa åtgärder behöver du upprätta din situationsplan på en förenklad nybyggnadskarta i skala 1:400. Det kan exempelvis vara läget på tomten eller storlek på befintliga byggnader som behöver mätas in.
  • För större projekt, exempelvis nybyggnad av bostadshus, behöver du en fullständig nybyggnadskarta i skala 1:400 eller annan skala som bedöms lämplig.  

Vilken karta du behöver beror på platsen där du vill bygga. Hör av dig till vårt kontaktcenter om du är osäker på vilket underlag  du behöver till din situationsplan!

Beställ nybyggnadskarta

Arearedovisning

Omfattningen av det du vill bygga eller ändra ska framgå av din ansökan. För mindre åtgärder, till exempel en tillbyggnad på en villa, räcker det med att det redovisas på planritningen. För större projekt behöver du även använda en särskild blankett för Arearedovisning.

Avvecklingsplan

Om du ansöker om ett tidsbegränsat lov för en tillfällig åtgärd så ska även en avvecklingsplan ingå i din ansökan.  I avvecklingsplanen redovisar du hur du planerar att avveckla verksamheten eller temporära byggnader och anläggningar, samt hur du planerar att återställa marken.

Kontrollansvarig

I de flesta fall behöver du en kontrollansvarig för ditt byggprojekt. Kontrollansvarig, även kallad KA,  gör en kontrollplan samt deltar vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller. För enklare ärenden behöver du ingen KA, men du då måste du istället skicka in ett förslag på en egen kontrollplan med din ansökan. Den som är kontrollansvarig måste bekräfta uppdraget genom att skriva sin signatur i ansökan.

Kontrollansvarig, mer information

Hitta certifierade kontrollansvariga

Kontrollplan

Kontrollplanen innehåller övergripande information till alla inblandade parter, samt alla viktiga fakta om byggnadsåtgärden. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollerna samt vilka intyg, anmälningar och andra handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. I normala fall går vi igenom kontrollplanen på det tekniska samrådet. I enkla ärenden ska du bifoga ett förslag till kontrollplan i din ansökan om bygglov.

Kontrollplan, mer information

Kontrollplan för mindre åtgärder och exempel på kontrollplaner

Tänk på att

  • Om alla handlingar finns med och är korrekta från början kan vi snabbare ge dig besked om du får genomföra ditt projekt.
  • Om du använder gamla ritningar måste du ta bort alla markeringar och texter som gäller det förra beslutet. Annars blir det otydligt vad den nya bygglovsansökan eller bygganmälan gäller.
  • Du kan behöva ta hjälp av en arkitekt eller byggnadsingenjör som hjälper dig att göra ritningarna. 
  • Tänk på att du måste ha en godkänd lösning för avfallshantering för att ditt bygglov ska bli godkänt. Det bästa är att ta med avfallshanteringen så tidigt som möjligt i projektet. I Sollentuna kommun är det SEOM (Sollentuna Energi & Miljö) som ansvarar för avfallshanteringen.

     Läs mer om avfallshantering på SEOM:s hemsida!

Har du frågor?

Om du har frågor kring vilka handlingar som är relevanta för dig är du välkommen att höra av dig till  kontaktcenter.

Kontaktcenter