Till navigation Till innehåll (s)

Steg 2. Bygglov eller anmälan 

Om du vill bygga nytt eller göra en tillbyggnad behöver du oftast bygglov. När du vill bygga om inomhus behöver du göra en anmälan om förändringen påverkar bärande konstruktioner, skydd mot buller ventilation eller vatten och avlopp.

Bygglov

När du vill bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra en byggnad behöver du bygglov. Du behöver få både bygglov och startbesked från oss innan du kan börja bygga.

Du behöver bygglov för att:

 • Bygga nytt.
 • Ändra utseendet på en byggnad.
 • Ändra vad du ska använda en lokal eller byggnad till.
 • Inreda ytterligare lokal för bostad, handel, hanterverk eller industri.
 • Sätta upp murar och plank.
 • Skapa parkeringsplatser.
 • Förvara byggmaterial och ställa upp containrar, bilar och andra fordon på tomten.
 • Sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt.

Nybyggnad och tillbyggnad

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga något helt nytt eller göra en tillbyggnad. Det gäller även om du vill bygga eller glasa in en balkong i ett flerbostadshus. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov.   

Ändring av byggnad

När det finns en detaljplan för din fastighet behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden. Det handlar till exempel om att byta material, färg eller utseende på tak eller fasad. De ändringar du gör bör vara diskreta, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du måste ta hänsyn till tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du behöver däremot lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av planlösningen, vatten- och avloppsledningar eller om bärande delar berörs. Planerar du att riva en vägg eller flytta ett kök i en lägenhet, tänk på att det kan påverka hela husets konstruktion och tekniska system. Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har därför regler för ändringar i sina stadgar.

Ny användning av byggnad

Om du ska förändra en byggnad så att det blir ytterligare en bostad eller arbetslokal behöver du bygglov. Du behöver även bygglov om du ska använda en byggnad för nytt ändamål. Det kan till exempel handla om att ändra en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. 

Bygglov för annat än byggnader

Du behöver även bygglov för vissa mindre självklara föremål som räknas som byggnader, till exempel husbåtar och husvagnar. Det innebär att du behöver bygglov för att sätta upp murar och plank, permanent uppställning av bilar och uppläggning av båtar. Förvaring av större mängd byggnadsmaterial eller containrar som ställs upp en längre tid kräver också bygglov. I ett område med detaljplan behöver du dessutom bygglov för större ljusanordningar, och för att sätta upp eller ändra en skylt.

Läs mer i Boverkets broschyr "När du behöver bygglov"

Bygganmälan

Om du ska bygga om inomhus behöver du inte söka  bygglov. Däremot behöver du göra en bygganmälan för sådant som påverkar bärande konstruktioner, brandsäkerhet, skydd mot buller eller vatten och avlopp. Du behöver göra en anmälan för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus samt om du vill bygga en friggebod på max 15 kvadratmeter, eller ett så kallat Attefallshus på max 25 kvadratmeter. Det är viktigt att tänka på att du behöver en godkänd bygganmälan och ett startbesked från kommunen innan du påbörjar ditt projekt. 

Du behöver lämna in en bygganmälan för att:

 • Riva en hel byggnad eller del av byggnad.
 • Ändra en bärande konstruktion eller annat som påverkar planlösningen.
 • Ändra brandcellsindelning eller brandtekniska installationer.
 • Installera eller ändra en hiss.
 • Installera eller ändra eldstad/vedugn/kolgrill, rökkanaler, ventilation samt vatten och avlopp.

Om det fortfarande känns oklart så hör av dig till oss så reder vi ut vilken typ av tillstånd du behöver! 
E-post mbn@sollentuna.se.
Telefon kontaktcenter: 08-579 210 00.