Till navigation Till innehåll (s)
Fastigheten Eldmärket 1

Mark i Norrsätra verksamhetsområde säljs 

Sollentuna kommun bjuder in till öppen budgivning för fastigheten Eldmärket 1 inom detaljplan för Norrsätra verksamhetsområde i Väsjön. Fastigheten omfattar 5047 kvadratmeter. Anmälan är öppen till 31 januari 2021.

Vill ditt företag vara med och växa i Sollentuna kommun?

Fastigheten Eldmärket 1  ligger inom Väsjön i nordöstra Sollentuna. Detaljplanen tillåter kontorsverksamhet, ej störande småindustri, bilservice (ej bensinstation) och till viss del handel.

I Väsjön förbereds för omkring 4000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor. Visionen är att Väsjön ska bli en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.

Eldmärket 1 ligger i anslutning till Frestavägen som norr om området ansluter till Norrortsleden vid trafikplats Hagbylund. Från fastigheten tar det endast 5-10  minuter till E4, Häggvik och förbifarten. Intill fastigheten finns busshållplats.

Anmälan till budgivningen 

För mer information läs inbjudan nedan.