Till navigation Till innehåll (s)

Markförsäljning i Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön 

Öppen budgivning för verksamhetsmark i Norrsätra verksamhetsområde inom Väsjön Denna inbjudan avser fastigheten Eldmärket 2 inom detaljplan för Norrsätra verksamhetsområde. Fastighetens omfattning är 4 109 m².

För närvarande pågår budgivning

Fastigheten är avsedd för kontorsverksamhet (ej hotell) men även ej störande industri kan tillåtas efter särskild bygglovsprövning. Detaljplanen tillåter till viss del även handel.

Området

Inom Väsjön förbereds för över 4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor. Visionen är att Väsjön blir en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.

Norrsätra verksamhetsområde trafikförsörjs från Frestavägen som förbinder området med övriga Sollentuna och E4. Frestavägen är för närvarande under ombyggnation till stadsgata med trädplantering, parkering och gång- och cykelstråk. Norr om området ansluter Frestavägen till Norrortsleden (väg 265) vid trafikplats Hagbylund.

Ansök om att delta i markförsäljningen

Markförsäljningen kommer att genomföras med en öppen budgivning med hjälp av en fastighetsmäklare. För att få delta i budgivningen behöver detaljplanens krav på den tänkta bebyggelsen och verksamheten uppfyllas.

Ansökan är stängd

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökningarna och rätten att förkasta samtliga inkomna anmälningar.

Budgivning

Budgivningen påbörjas under v 41 och pågår fram tills dess att köpeavtalet är undertecknat av båda parter. Vinnaren av budgivningen och fastigheten är den som lämnat det högsta budet och skrivit köpeavtal med kommunen. Köpeavtalet måste i sin tur godkännas av behörigt politiskt organ för att vara giltigt.

Mer information om ansökan, budgivningen och verksamhetstomten finns i bifogade dokument på denna sida.