Till navigation Till innehåll (s)

Markförsäljningstävling Väsjö torg, etapp 2

Sollentuna kommun genomför just nu den andra markförsäljningsetappen för nya kvarter i Väsjö torg. Området är en del av Väsjön i kommundelen Edsberg. Markförsäljningstävlingen omfattar tre lotter, varav en består av två mindre kvarter.

Aktuellt

Magnolia Bostad har vunnit rätten att förhandla fram avtal med kommunen i syfte att köpa mark och bygga två kvarter i Väsjö torg. När det gäller den tredje lotten så avslutades den delen av tävlingen utan vinnare.

Nyhet: Ytterligare 200 bostäder och lokal för livsmedelsbutik i Väsjön

Prekvalificeringen för att delta i markförsäljningstävlingen avslutades 25 januari 2022. Den 14 februari fick de som deltagit i prekvalificeringen enskild information om vilka som valts ut för att delta i finalomgången. 

Läs mer om tidplan och förutsättningar nedan och i inbjudan till markförsäljningstävling för Väsjö torg etapp 2.

Inbjudan till markförsäljningstävling Väsjö torg etapp 2

Markanvisningsområdet

  • Unikt naturnära läge i Sollentuna i ett framtida bostadsområde för 10 000 invånare
  • Direkt anslutning till två naturreservat, Väsjöbackens skidanläggning och Edsbergs sportfält 
  • Väsjöskolan, som byggs av Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, blir kommunal och öppnas enligt nuvarande planering hösten 2025. Väsjöskolan planeras som grundskola, men kommer initialt även att innehålla en förskoledel som senare planeras att flytta till Södra Väsjön.
  • Markområde med lagakraftvunnen detaljplan
  • Upplåtelse av tre lotter (varav en består av två mindre kvarter) omfattande 60-80 bostäder vardera
  • Lokaler för dagligvarubutik på ca 1 500 kvm BTA i en av lotterna samt mindre lokaler vid torget i övriga lotter
  • Valfri upplåtelseform avseende lotten med dagligvarubutik, övriga bostadsrätter med möjlighet till äganderätter

Preliminär tidplan

Tiderna är ungefärliga och kan både tidigare- och senareläggas. Aktualiserade relevanta tidpunkter kan utläsas på tävlingens hemsida vartefter processen framskrider.

Kval (prekvalificering)    8 dec 2021 – 25 jan 2022
Utvärdering kvalet    26 jan – 13 feb 2022
Final (anbudslämning) 14 feb – 11 apr 2022
Utvärdering finalen apr 2022
Politiskt beslut om tävlingsvinnare    maj/jun 2022
Avtalsförhandling        jun-aug 2022
Politiskt beslut avtal      sep 2022
Bygglovsinlämning    dec 2022
Beviljat bygglov/tillträde       apr 2023
Produktionsstart maj/jun 2023
Slutbesked       2025

Bilagor

Mer information

Väsjön 

Väsjön är ett nytt bostadsområde i östra Sollentuna där ett före detta fritidshusområde utvecklas till en ny stadsdel. Det planeras för ca 4400 nya bostäder med varierad bebyggelse i form av villor, parhus, radhus och flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer.

Visionen för stadsutvecklingsområdet Väsjön är ”en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum”. Väsjöns läge intill sport- och friluftsanläggningar och mitt mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för en livsmiljö nära ett aktivt vardagsliv. Sjön Väsjön blir den centrala punkten i området med torgplatser, parkstråk, strandpromenad och anslutning till kringliggande naturreservat.

Södersätra är ett av delområdena inom Väsjön och består till störst del av radhus, parhus, och villor men också en del flerbostadshus.

Läs mer om Väsjöns utveckling

Frågor och svar om tävlingen – finalomgång

Senast uppdaterad: 11-03-2022

Frågor och svar om tävlingen – prekvalificering

Senast uppdaterad: 2022-01-20