Till navigation Till innehåll (s)
Skiss Tabellen 8 i Tureberg. Illustration: Jan Enfors

Markförsäljningstävling - en ny byggnad mitt i Sollentuna

Välkommen till Sollentuna kommuns markförsäljningstävling för den sista byggrätten inom kvarteret Tabellen, mitt i centrala Tureberg. Vi söker en aktör som vill vara med och skapa en byggnad fylld av liv och rörelse både dag- och kvällstid. En byggnad som bidrar till att utveckla Tureberg som en levande, trygg och inbjudande stadsmiljö.

I hjärtat av Tureberg, mellan nya Färgskrapan och Malmparken finns en obebyggd fastighet kvar. Detaljplanen, där fastigheten ingår, medger en total byggrätt om 60 000 m2 ljus BTA. Av denna byggrätt återstår ungefär 8 500 m2  ljus BTA.

Markområdet Tabellen 8 är den sista byggrätten inom detaljplanen.

Ett kvarter med liv och rörelse, både dag- och kvällstid

Exakt hur stor byggrätt som kan medges här avgörs av kommande byggnads förutsättningar och vilken lösning som väljs. Detaljplanen för kvarteret tillåter en bred användning där både bostads-, centrum och visst vårdändamål är möjligt. 

Tävlingens syfte är att få fram innovativa förslag till användning och utformning av en ny byggnad inom del av kvarteret Tabellen. Trygghetsfrågan är viktig för området, varför vi vill se ett kvarter där liv och rörelse är närvarande både dag- och kvällstid.

Inbjudan till markförsäljningstävling Tabellen 8

Tureberg växer med nya möjligheter

Den spännande utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter med flera aktuella projekt. Alldeles intill Sollentuna station finns redan ett brett serviceutbud som lockar boende, de som arbetar här och besökare.

Nya Malmparken och den upprustade gågatan Tusbystråket har blivit populära mötesplatser. Kring nya Malmplan och i kvarteret Tårpilen tillkommer just nu ytterligare nästan 1 000 nya bostäder. Vid Turebergs torg öppnar det nya publika Turebergshuset, med bl a huvudbibliotek, sina portar i slutet av 2022.

Målet är göra Tureberg och centrala Sollentuna ännu färgstarkare, trivsammare och tryggare.

Stadsutvecklingsområde Tureberg

Preliminär tidplan

Tiderna är ungefärliga och kan både tidigare- och senareläggas. Aktualiserade relevanta tidpunkter kan utläsas på tävlingens hemsida vartefter processen framskrider.

Tävlingen skickas ut 8 december 2021
Sista dag att ställa frågor till kvalet 7 februari 2022
Inlämning av intresseanmälan till kvalomgången 14 februari 2022
Juryn utvärderar inkomna anbud 14 feb-4 mars 2022
Referenstagning 21 feb-2 mars 2022
Meddelar finalister och finalskede (anbudslämning startar) 4 mars 2022
Sista dag att ställa frågor till finalen 1 maj 2022
Inlämning av anbud till finalomgången 9 maj 2022     
Juryn utvärderar inkomna anbud Maj 2022
Politiskt beslut om tävlingsvinnare Juni 2022

Avskrivning

Juni-Aug 2022
Avtal godkänns av kommunfullmäktige September 2022
Vinnaren projekterar och söker bygglov 2022 – 2023
Beviljat bygglov och tillträde 2023

Byggstart

2023

Slutbesked

2026
   

Bilagor

Mer information

Frågor och svar om tävlingen

Senast uppdaterad: 2022-01-21