Till navigation Till innehåll (s)
Förskola

Inbjudan till tävling om tomträtt för förskola i Väsjön 

Sollentuna kommun bjuder in till en tävling om tomträtt gällande en förskoletomt i Södersätra, Väsjön. Sista dag att lämna anbud är 23 augusti 2021.

Väsjön är ett nytt bostadsområde som är under utbyggnad där det idag har flyttat in många barnfamiljer, vilket medför en stor efterfrågan på en förskola. Den tilltänkta förskolan ska drivas med enskilt huvudmannaskap och ägas av en privat aktör. Kommunen kommer att upplåta marken med tomträtt. 

Fastigheten

Förskoletomten utgörs av fastigheten Elddonet 1 som är i kommunens ägo. Fastigheten är ca 3 400 kvm stor och består idag av naturmark samt en äldre byggnad som är obebodd. Fastigheten angränsar till gatorna Fjätursvägen och Hemmings väg.

Preliminär tidplan

  • Utskick av tävlingsinbjudan 31 maj 2021
  • Sista dag att ställa frågor 16 augusti 2021
  • Inlämning av anbud 23 augusti 2021
  • Vinnande anbud presenteras september 2021
  • Tecknande av genomförandeavtal oktober 2021
  • Inlämning av bygglov november 2021
  • Godkänt bygglov Q1 2022

Övriga handlingar

Detaljplan

Grundkarta för fastigheten Eldonet 1

Mer information

Väsjön och Södersätra

Väsjön är ett nytt bostadsområde i östra Sollentuna där ett före detta fritidshusområde utvecklas till en ny stadsdel. Det planeras för ca 4400 nya bostäder med varierad bebyggelse i form av villor, parhus, radhus och flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer.

Visionen för stadsutvecklingsområdet Väsjön är ”en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum”. Väsjöns läge intill sport- och friluftsanläggningar och mitt mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för en livsmiljö nära ett aktivt vardagsliv. Sjön Väsjön blir den centrala punkten i området med torgplatser, parkstråk, strandpromenad och anslutning till kringliggande naturreservat.

Södersätra är ett av delområdena inom Väsjön och består till störst del av radhus, parhus, och villor men också en del flerbostadshus.

Läs mer om Väsjöns utveckling

Frågor och svar om tävlingen