Till navigation Till innehåll (s)

Sollentunas nya översiktsplan 

2017 påbörjades arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Förslaget var på samråd under hösten 2017. Under samrådet inkom många synpunkter. Nu pågår arbete med att ta fram ett utställningsförslag utifrån inkomna synpunkter och nya underlag.

På denna sida hittar du förutom det nya förslaget till översiktsplan även länkar till olika styrdokument och rapporter som har legat till underlag för innehållet i översiktsplanen. 

Länkar

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen- RUFS 2050

Vatteninformationssystem Sverige