Till navigation Till innehåll (s)

Vatten och avlopp

Sollentuna Energi & Miljö ansvarar för att kommunen har ett modernt och säkert ledningsnät för vatten och avlopp.

På deras webbplats hittar du mer information om vatten, avlopp, avfall och energi.

SEOMs webbplats

Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Sollentuna genomgår en noggrann reningsprocess med bland annat UV-desinfektion.

Vattnet som renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett bra skydd mot mikroorganismer, till exempel parasiter av den typen som tidigare har upptäckts i dricksvattnet i Östersund.

Enskilt avlopp

I större delen av Sollentuna kommun finns ett kommunalt avloppsledningssystem. På vissa ställen där sådant saknas är det fastighetsägarens ansvar att ordna enskilt avlopp.

Enskilt avlopp