Till navigation Till innehåll (s)
Klasro skolmuseum

Klasro skolmuseum

Visning av Klasro skolmuseum

Rundvandring i skolhuset från 1804. Museet är öppet sista söndagen i månaden kl. 13 – 15 under terminerna. Berättelse om skolans historia och personer med anknytning till platsen sker ca. kl. 13.30.

Klasroskolan stod färdig 1804 och byggdes på initiativ av kyrkan, representerad av prosten Althén, och baron Per Alexander Rudbeck på Edsberg, som också bekostade undervisningen. Sällskapet ”Pro fide et chistianismo” hade uppmanat dem att få till en skola. Till 1871 var den Sollentunas enda skola. Per Alexanders sonson Reinold Rudbeck skänkte 1885 tomten och den redan då gamla skolan till Sollentuna kommun. År 1964 var skolsalen klar som museum och i mitten av 1980-talet även lärarbostaden. Skolsalen visar hur en lancasterskola kunde se ut åren omkring 1840 medan bostadsdelen inretts för att spegla tiden fram till 1880. 
Fritt inträde!

Varmt välkommen!

Till kalenderhändelselistan