Till navigation Till innehåll (s)
Thure Gustaf Rudbeck med kryss för mun.

Lantmarskalken m. m. friherre Thure Gustaf Rudbeck på Edsberg hade stor betydelse när riksdagen beslutade införa världens första tryckfrihetsförordning 1766.

Vad har hänt med tryckfrihetsförordningen?

Välkommen till en kväll om den svenska tryckfrihetsförordningens bakgrund och framtid.

En av personerna som bidrog till att Sverige införde världens första tryckfrihetsförordning 1766 var Thure Gustaf Rudbeck på Edsberg. Den 16 november i år fattade riksdagen beslut om ändringar i lagen så att den som bedriver spioneri mot Sverige inte ska kunna skyddas av grundlagarnas formuleringar om meddelarfrihet. I den andra vågskålen ligger risken att medier inte längre vill befatta sig med känslig information och att uppgiftslämnare riskerar rättsliga repressalier.

Om tryckfrihetens bakgrund och framtid berättar:

Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet.

Erik Halkjaer, journalist och ordförande i organisationen Reportrar utan gränser.

Vigdis Moe Skarstein, tidigare Norges nationalbibliotekarie och delaktig i framtagandet av de norska lagarna om yttrande- och pressfrihet.

Fri entré!
Till kalenderhändelselistan