Till navigation Till innehåll (s)
Släktforskning

Släktforskning

Fastigheter i Sollentuna med fokus på Tureberg och Hersby

Anders Boberg, ordförande i Sollentuna hembygdsförening, berättar om de kulturbyggnader hembygdsföreningen förvaltar. Föredraget hålls som videomöte. Fritt deltagande för medlemmar, som med e-post kommer att få länk för uppkoppling via dator till föredraget.

Övriga 50 kr. Icke-medlem anmäler sig i förväg för att erhålla länk till föredraget på info@sollentunaslaktforskare.se

Uppkoppling kan ske redan 20 minuter före föredraget för test    

Till kalenderhändelselistan