Till navigation Till innehåll (s)
Släktforskning

Släktforskning

Skogsfinnar - inhemsk migration

Föredrag av Marie Andersen som berättar om den skogsfinska migrationen till de svenska skogarna. Deras vilja att flytta berodde på förhållandena i Finland, men också möjligheten till mark och skattelättnader i Sverige.

SKOGSFINNAR – INHEMSK MIGRATION PÅ 1500-TALET OCH BÖRJAN AV 1600-TALET

23 mars 18:00-20:00

Levnadssättet skiljde sig från omgivningen vad gällde språk, byggnader och sätt att bruka marken. De har lämnat många spår i domstolsprotokollen, då deras intåg inte var problemfritt i förhållande till den bofasta befolkningen.

Föredraget hålls som videomöte. Fritt inträde för medlemmar som får inloggningsuppgifter utan föranmälan. Övriga entré 50 kr. Icke medlemmar anmäler sig i förväg till info@sollentunaslaktforskare.se

Till kalenderhändelselistan