Till navigation Till innehåll (s)

Sopsortering

Sollentuna kommuns avfallsplan för 2021-2032

Under februari och mars ställs kommunens nya avfallsplan ut för granskning. Via kommunens webb finns det möjlighet att lämna synpunkter fram till den 23 mars. Vill du veta mer är du också välkommen att träffa representanter för både Sollentuna kommun och SEOM.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan som ett styrmedel för sin avfallshantering. Avfallsplanen är hela kommunens avfallsplan.

I Sollentuna har kommunen och SEOM valt att ta fram den nya avfallsplanen tillsammans med åtta andra norrortskommuner, och med det samägda avfallsbolaget SÖRAB som samordnare. Fokus i den nya planen är cirkulär ekonomi. Syftet är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan och att främja hållbara val. Men också att minimera avfallsmängder, sortera rätt och göra kretsloppen giftfria.

Under februari och mars ställs avfallsplanen ut för granskning. Via formulären nedan har du möjlighet att lämna dina synpunkter fram till den 23 mars. Vill du veta mer är du också välkommen att träffa representanter för både Sollentuna kommun och SEOM. Vi finns på plats  i kommunens bibliotek:

Biblioteket Edsberg: 3 mars, kl 16-17

Biblioteket Rotebro: 10 mars, kl 15-16

Till kalenderhändelselistan