Till navigation Till innehåll (s)
Edsbergs slott

Föredrag på Edsbergs slott

Magnus Cedergren berättar om sina stadsvandringar med Sollenda hundare.

Edsbergs slott

Det finns mycket historia och förhistoria som är tämligen okänd för
sollentunaborna. Magnus Cedergren gör ett 60-tal olika stadsvandringar i
Sollentuna, grannkommunerna och i Stockholm. Han berättar om det
inspirerade jobbet, med historiska exempel från villastäderna,
fornlämningar, kulturpersonligheter och äldre socknenhistoria. Vintertid
görs många av stadsvandringarna även digitalt, det vill säga stillasittande och
livesända på internet med hjälp av gatuvyer.

Magnus Cedergren är civ.ing, fil.mag och har två högskoleexamina i
historia och arkeologi. Han beviljades Släkten Rudbecks stipendium för
lokalhistorisk forskning 2020 för att förmedla förhistorien, med
Sollentuna som gränslandet mellan de förhistoriska bygderna Soland och
Valand. Med ett projektbidrag från Kulturrådet pågår nu också
uppbyggnaden av några digitala utställningar, som ett komplement till
guideverksamheten.

Evenemanget är ett arrangemang av Sollentuna kommun i samarbete med Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord.

Fri entré!

Till kalenderhändelselistan