Till navigation Till innehåll (s)
tre personer som går

Föreläsning om könsdysfori

När kroppen och könsidentiteten inte stämmer överens. Vad könsdysfori är och hur det beskrivs av olika personer.

Föreläsningen tar bland annat upp:

  • Vanliga frågor hos anhöriga
  • Kopplingen till NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
  • Bemötandefrågor
  • Vårdens perspektiv
  • Aktuell juridik

Föreläsaren Eric Donell är sjuksköterska med erfarenhet från barn- och ungdoms- samt vuxenpsykiatrin. Han är också vice ordförande för Riksförbundet Attention.

Till kalenderhändelselistan