Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen till digital näringslivslunch!

De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 är centrala i kommunens verksamhet. Under näringslivslunchen den 17 november inriktar vi oss mot en del i detta arbete; hållbara varu- och persontransporter.

Vår ambition är att skapa en interaktiv lunch. Du kommer därför att få möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter samt svara på frågor via ett digitalt enkätverktyg.

Program

  • Inledning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M).
  • Carina Bindzau, ordförande i Sollentuna FN-förening, pratar om Agenda 2030 och hur den kan bidra till bättre miljö och klimat.
  • ABT Bolagen har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Företagets mål är att ha fossilfria inrikes transporter senast 2024. Fabian Wrede, utvecklingsprojektledare på ABT, berättar om utmaningen samt om E-Road Arlanda och Sveriges första helt eldrivna lastbil.
  • Malin Möller, chef verksamhetsutveckling och Ann-Louise Karlsson, verksamhetsutvecklare på KGK, berättar på temat: Snabba leveranser och miljöhänsyn - en utmaning!
  • Näringslivschef Fredrik Lind och Inger Mattsson, projektledare miljö och klimat, beskriver formerna för ett kommande nätverk för företag som är intresserade av miljö- och klimatfrågor.

Datum och tid: 17 november kl. 11.45-13.00.
Koppla gärna upp dig en stund innan mötesstart för att se till att tekniken fungerar.

Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams.
Möteslänk skickas någon dag innan mötet via mejl till alla anmälda.

Anmälan:

Digital näringslivslunch

Sista anmälningsdag 15 november.

Varmt välkomna!

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Lind, näringslivschef

Till kalenderhändelselistan